Wijdekerk

De parochie heeft zich recent aangemeld bij de Stichting Wijdekerk.

Stichting Wijdekerk is een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT’er (lesbisch, homo, bi, transgender) of nauw betrokken bij LHBT’ers. Wijdekerk wil laten zien hoe LHBT’ers en andere betrokkenen hun gemeente ervaren en roepen mensen daarom op hun persoonlijke ervaringen te delen. Daarnaast roept Wijdekerkkerken op inzage te geven in de mate waarin LHBT’ers als volwaardig gemeentelid worden geaccepteerd. Met deze gegevens zet Wijdekerk kerken op de kaart. Laat zien wat er leeft in de kerk, want samen zijn wijdekerk!

Onze God is een God van liefde. Wij omarmen diversiteit en zoeken verbinding met iedereen die hiervoor open staat. Geloven in liefde betekent geloven in mensen ongeacht hun seksualiteit of afkomst vanuit de overtuiging dat God geen van Zijn schepselen zal willen uitsluiten.

We vieren, leren en bidden samen om zo in Gods geest mens te zijn in verbinding met anderen dichtbij en verder weg. Jezus Christus is hierbij ons voorbeeld, in barmhartigheid en liefde. We geloven dat we hierdoor bijdragen aan een betere wereld in het hier en nu en zo ook aan een toekomst van geloof, hoop en liefde.