Johannes van Riessen Gewijd als diaken.

Onze pastoraal werker Johannes van Riessen gewijd als diaken ! 

in de kathedraal van Haarlem werd hij ingewijd door Bisschop Schoon. Twee getuigen spraken goede worden ter ondersteuning. Zij deden dat op rijm. Het was 5 december en de gedenkdag van St Nicolaas. Waarna de parochie in Krommenie genoemd is. De parochie is blij met de wijding! Felicitaties voor de kersverse diaken!

WAT IS DAT EIGENLIJK ?!?!?

Het ambt van diaken is ingesteld onder meer om invulling te geven aan de christelijke barmhartigheid.

In de christengemeente van Jeruzalem was er door tijdsgebrek weinig aandacht voor de hulp aan armen. Zij kozen toen zeven personen die dit gingen organiseren. In het boek Handelingen (hoofdstuk 6 voor wie het wil nalezen ) staat deze instelling.  De diakenen verzamelde dus geld en deelde dat dan weer uit aan de armen.  De diakenen verspreiden ook het Evangelie.  Vaak worden diakenen later pastoor.