priesterwijding Johannes van Riessen geslaagd !!

13 november  is Diaken Johannes van Riessen tot priester gewijd!

De inwijding was in de HH Adelbertus en Engelmundus kerk in IJmuiden. Daarna was er gelegenheid de nieuwe priester te feliciteren in het nabije restaurant Spijkers.

14 november ging Pastoor Johannes dan voor het eerst voor als Pastoor!  Misschien wel met de zenuwen door zijn lijf. Maar met  de liefdevolle aanwezigheid van de parochie en belangstellende, en Gods zegen, ging alles goed!.

Hoe werkt een priesterwijding?

De bisschop gaat voor in de viering. Er wordt gebed gevraagd voor de wijdeling. De aanwezigen wordt gevraagd om de wijdeling te helpen in zijn nieuwe taak. Voorspraak van heiligen wordt ingeroepen. . De wijdeling ligt daarbij plat ter aarde. Er vindt handoplegging plaats, zalving met heilig oliesel, overhandiging van de bij de functie behorende instrumenten en verwelkoming in de priesterstand.