Nieuwe aartsbisschop

In de Grote of Lebuinuskerk te Deventer heeft mgr. Barend Theodoor Wallet de bisschopswijding ontvangen. Hij werd al op 15 februari 2020 tot opvolger van mgr. Joris Vercammen als aartsbisschop van Utrecht gekozen, maar vanwege corona heeft de wijding anderhalf jaar op zich laten wachten. De nieuwgewijde bisschop kijkt terug op een “overweldigende en feestelijke viering, die plechtig en tegelijk vriendelijk nabij voelde”. in de kathedrale Sint Gertrudiskerk in Utrecht vond de officiële installatie plaats van mgr. Wallet als aartsbisschop van Utrecht en 83ste opvolger van Willibrord.

(Bron: website OKK ) 

Op 5 december een verslag op TV van de wijding door de EO. Zie  https://oudkatholiek.nl/nieuws/2021/12/de-84e-na-willibrord/