Wat is Hemelvaart ?

Wat is eigenlijk Hemelvaart?  Want Jezus Christus was toch al met Pasen naar de hemel gegaan?

Met Hemelvaart herdenken Christenen dat Jezus is opgestegen naar zijn Vader in de hemel. Dit gebeurde op de 40e dag van zijn verrijzenis. Dat valt altijd op een donderdag.

Jezus is in de tijd tussen Pasen en zijn Hemelvaart een aantal keren verschenen aan zijn leerlingen om ze uitleg te geven over het geloof en de toekomst.