Bronvermelding

Op deze website wordt met toestemming gebruik gemaakt van (foto)materiaal.

Overzicht bronnen:

Schade van Westrum L., (2010), Oud-Katholieke kerken, Zutphen. Uitgeversmaatschappij Walburgpers. Bladzijde35 t/m 42.

 

Oud-katholieke kerken