Doop

Als u onze kerkruimte binnenkomt, ziet u meteen links een aparte hoek, die omlijst is door een houten hek: een dooptuin (foto).

Binnen het hek staat op een voet een bak met water: de doopvont.

Ernaast een grote kaars met symbolen: de Paaskaars, het licht van de verrezen Christus, waarmee in de Paasnacht het nieuwe doopwater gezegend wordt.

En er is een nis waar de heilige olie, het chrisma, neergezet wordt tijdens een doop.

 

De plek van de dooptuin, bij de ingang, heeft een symbolische betekenis: De doop is dé ingang, de toegang naar de kerk van Jezus Christus.

 

De doop is een “heilig teken”: een sacrament. Een sacrament, (er zijn er zeven van), neemt je op in de sfeer van God. Het lijken gewone door gebeden begeleide handelingen, maar ze wijzen boven zichzelf uit, naar een andere werkelijkheid.

Wij geloven dat sacramenten echt ‘iets doen’ met mensen: ze verbinden hen diep met Jezus Christus en zijn gemeenschap, de kerk.

De doop is het ‘entree-sacrament’: Het begin van je weg met Jezus Christus, met God en naar Hem toe. Een weg waar je nooit meer alleen en onbeschermd bent.

 

Wat gebeurt er tijdens een doop?

 

De dopeling wordt met water uit de doopvont overgoten; daarbij wordt gezegd: “Ik doop u in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest”.

Naast je biologische leven krijg je als het ware een nieuw leven in Jezus Christus: met Hem gaan we – in het water – onder in de dood, en met Hem herrijzen we – uit het water – tot nieuw leven als christen,  en je wordt (innerlijk) schoon door het water van de doop.

Vervolgens wordt de dopeling gezalfd met door de bisschop gewijde geurende olie, het chrisma, en ontvangt daarmee de kracht van God, zijn Geest die ook Christus – dat betekent “de Gezalfde” – bezielde.

De gedoopte trekt een wit gewaad aan: de doopjurk. Teken voor de vreugde van zijn nieuw leven en van het nieuwe begin met een schone lei.

Tenslotte krijgt de gedoopte een brandende kaars: de doopkaars, aangestoken aan het licht van de Paaskaars (symbool van Jezus Christus), licht voor zijn leven.

 

In de oud-katholieke kerk worden kleine kinderen gedoopt, tijdens de zondagse kerkdienst. Als er oudere kinderen en volwassenen gedoopt worden, gebeurt dat tijdens het grote feest in de Paasnacht.

 

Met de doop word je lid van de grote ‘familie’ van Jezus Christus. Vanwege die hechte band noemen christenen elkaar broers en zussen.

 

Heeft u na het lezen van bovenstaande uitleg nog meer vragen of geeft u te kennen gedoopt te willen worden, neemt u in dat geval contact op met pastoor Martina Liebler.

 

Pastoor Martina Liebler

Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden

T 0255 515 260

Email martina.liebler@planet.nl