Koster

In het agendaoverzicht treft u aan, wie in desbetreffende dienst als koster optreedt.  

 

Vaste koster/beheerder van het kerkgebouw:

dhr. G. Leijen.